Система за администриране родословие на породисти животни

Системата е разработена за нуждите на различни родовиорганизации, следящи родословието и физическите данни на породисти животни. Целта е събиране и управление на информация за животни и животновъдни обекти и издаване на сертификати

Обекти
Фермери
Ферми - животновъдни обекти
Стада от фермите
Животни
Породи
Потребители
 
Събития
Бонитировки - измервания
Раждания
Трансвери - преместванияна животни
Ваксинации
Събития - изложби и др свързани с животно
Протоколи
 
Експорт
Експортиране на избрани обекти и даните за тях като екселски файл - примерно всички животни от дадена ферма с данните за тях номер, майка, баща, дата на раждане и тн.
 
Импортиране - зареждане на дани
Създаване на записи - обекти от екселска таблица
Обновяване на записи и синхронизиране на номера на животни
 
 
Сертификати
Генериране на сертификат на животно
Записване на сертификат с възможност за промяна
Генериране на сертификат на всички животни от ферма
Експортиране на сертификат в PDF файл
Експортиране на група сертификати в многостраничен PDF файл
Възможнос за различни дизайни на сертификата според случая - примерно подрабен вариант, съкратен вариант, вариант с подпис и печат и тн.
 
Потребители и нива на достъп
Създаване и управление на потребители
Създаване и дефиниране нанива на достъп
 
Приложени Файлове
Към всеки обект или събитие могат дасе прикачат неограничен брой файлове - снимки, видео,докоменти и тн
 
Файлов менаджер
Папка за споделяне на файлове и подпапки
Персонализация

При всяка инсталация се правят промени за нуждата на конкретната организация, дизайн и атрибути на сертификата специфични измервания и данни за животние