Външна реклама

При изработката на рекламни материали използваме всички видове печат според използваната медия.

Брандиране на магазини
Витрини, табели, обемни букви
 
Брандиране на автомобили
Цялостно или частично облепване с каст фолио и ламинат
 
Бордове и трансперанти
Билбордове, хоризонтални и вертикални транспаранти, тенти
 
Указателни табели
Табели, стойки за тротоари, информационни табели и знаци